תנאי שימוש: הסכמה מדעת – טופס הסכמה לטיפול בשיטת פייס יוגה

פייס יוגה הינה אורח חיים העוזר להצעיר את מראה הפנים, היא מתמקדת בתנועות שרירי הפנים ובהבעות הפנים שלנו, ומלמדת אותנו כיצד להשתמש נכון בשרירי הפנים ולאמן אותם כדי ליצור מראה מוצק יותר וקווי פנים מפוסלות יותר (להלן: “פייס יוגה”).

1. הטיפול של פייס יוגה מיועד לאנשים בריאים ובאישור על טופס זה מאשר המשתתף כי בטרם הצטרפות התייעץ הוא וקיבל את אישורו של הרופא המטפל וכי אין לו כל מניעה רפואית או אחרת להשתתפות בפייס יוגה.

2. הפעילות בפייס יוגה והמידע המועבר בו אינו מדעי ו/או רפואי, ואינו מתיימר להיות כזה ויכולים להיות בו אי דיוקים.

3. פייס יוגה אינו מהווה טיפול רפואי ו/או פרה רפואי ו/או קוסמטי, אינו מהווה תחליף לטיפולים אלה, והינו בגדר המלצה בלבד.

4. המשתתף מאשר כי ידוע לו שפייס יוגה דורש מאמץ פיזי של הגוף והפנים דבר העלול ליצור אי נוחות פיזית מסוימת וכאב.

 5. כמו בכל פעילות גופנית יתכנו פציעות והמשתתף מבין ומודע לכך ולוקח על עצמו את מלוא האחריות לכל סיכון ו/או פציעה ו/או נזק מכל מן וסוג שהוא.

6. המשתתף מודע לכך שבכל הופעה של כאב חריג או תופעה חריגה אחרת עליו להפסיק את הפעילות ולפנות לאבחון וטיפול רפואי.

 7. תוצאות פייס יוגה משתנות מאדם לאדם בהתאם לתכונותיו הפיזיולוגיות, גילו, מינו ומצב העור בפנים. המשתתף מבין שלא תמיד תושג המטרה במלואה ולעיתים במקרים נדירים לא תושג כלל.

 8. לא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד “פייס יוגה אילנית” ו/או הגב’ אילנית זיתוני ו/או כל מי מטעמה, בכל הקשור להשתתפותו בפייס יוגה לרבות התוצאות.

9. המשתתף מסכים ומאשר כי לא תהיה על “פייס יוגה אילנית” ו/או הגב’ אילנית זיתוני ו/או מי מטעמה כל אחריות ו/או חבות  לכל סוג של נזק.

10. נאסר על המשתתף להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשתף אחרים בידע שרכש במסגרת פייס יוגה ו/או את סוגי התרגילים שלמד.

11. המשתתף מבין ומאשר כי המידע שקיבל אינו מסמיך אותו מלשמש כמורה לפייס יוגה.

 12. המשתתף מתחייב שלא לעשות כל שימוש בידע או בתרגילים שרכש למעט שימוש אישי.

13. לא יינתן החזר כספי לאחר מועד תחילת הפעילות ב”פייס יוגה אילנית”.

14. קראתי בעיון והבנתי את תוכנו של מסמך זה ואני מסכים ומאשר את האמור בו.

15. הפנייה מנוסחת בלשון זכר אך פונה גם לנשים.

       תנאי השימוש

1. תנאים

עם גישתכם לבית ספר זה, אתם מסכימים לציית לתנאי שימוש אלה, לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, ומאשרים שאתם אחראיים לציית לחוקים ולתקנות אלה.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, נאסר עליך להשתמש באתר זה או לגשת אליו. החומרים הכלולים בבית ספר זה מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים וכל הסימנים המסחריים הרלוונטיים.

2. רשיון שימוש

 1. הרשאה ניתנת להורדה זמנית של עותק אחד של כל חומר הניתן להורדה באתר האינטרנט של בית הספר לצפייה ישירה אישית ולא מסחרית בלבד. מדובר בהענקת רשיון, לא העברת בעלות, ועל פי רישיון זה אינך רשאי:
  1. לשנות או להעתיק את החומרים;
  2. להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל תצוגה פומבית (מסחרית ולא מסחרית) בלי אישור מפורש מבעל הזכויות;
  3. לנסות להדר מחדש או להנדס לאחור כל תוכנה הכלולה באתר האינטרנט של בית הספר;
  4. להסיר כל סימן של זכויות יוצרים או רישומים קנייניים אחרים מהחומרים; או
  5. להעביר את החומרים לאדם אחר או “לחקות” את החומרים בכל שרת אחר.
 2. רישיון זה יסתיים באופן אוטומטי אם תפר כל אחת מההגבלות האמורות וייתכן שרישיון זה יסתיים גם על ידי החברה בכל עת. עם סיום הצפייה בחומרים אלה או עם סיום רישיון זה, עליך למחוק/להשמיד את כל החומרים שהורדת שברשותך בין אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

3. כתב ויתור

החומרים באתר האינטרנט של בית הספר ניתנים כמו שהם. בית הספר אינו אחראי, באופן מפורש או משתמע, ונוטל עצמו מכל וכל אחריות אחרת, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות או תנאים מרומזים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרת זכויות אחרות. בנוסף, בית הספר אינו מתחייב או מציג מצגים כלשהם כשזה נוגע לדיוק, לתוצאות או לאמינות של השימוש בחומרים באתר האינטרנט שלו או בכל הנוגע לחומרים אלו או לכל האתרים המקושרים לאתר זה.

4. מגבלות

בשום מקרה לא יהיה בית הספר אחראי לכל נזק (כולל, אך לא מוגבל, לאיבוד מידע או רווח כתוצאה מהפרעה בעסק) הנובע משימוש, או חוסר היכולת לשימוש בחומרים המופיעים באתר בית הספר. גם אם בית הספר או מורשה של בית הספר קיבלו הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כזה. מאחר שחלק מסמכויות השיפוט אינן מתירות מגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שהגבלות אלה לא יחולו עליך.

5. תיקונים ושינויים

החומרים המופיעים באתר האינטרנט של בית הספר עשויים לכלול שגיאות טכניות, טיפוגרפיות או צילומיות.
בית הספר אינו מתחייב כי כל החומרים באתר האינטרנט שלו מדויקים, מלאים או שוטפים. בית הספר רשאי לערוך שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, בית הספר אינו מתחייב לעדכן את החומרים.

6. קישורים

בית הספר לא סקר את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלו ואינו אחראי לתכנים של אתרים מקושרים אלה. הכללת כל קישור אינה מעידה על תמיכה מצד בית הספר של האתר. השימוש באתרים אלה הוא באחריות המשתמש בלבד.

7. שינויים בתנאי השימוש של האתר

בית הספר רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר האינטרנט שלו בכל עת ללא הודעה מוקדמת. באמצעות שימושך באתר זה אתה מתחייב להסכים לגירסה הנוכחית של תנאי שימוש אלה.

8. חוק מסדיר

כל תביעה הנוגעת לאתר האינטרנט של בית הספר תהיה כפופה לחוקי בית השיפוט של בעל בית הספר ללא קשר להוראות סותרות הדין שלו.

9. פלטפורמת הלימוד

עם הרשמתי לבית הספר אני מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אתר זה.